Golden Bridge Project

goldenbridge.png 
Dit is een internationaal project waarbij alle burgers van onze verbroederingsgemeenten uitgenodigd worden om deel te nemen. Deelname is vrijblijvend en kosteloos. Het is een unieke gelegenheid om nieuwe horizonten te ontdekken, om andere culturen te leren kennen, om nieuwe vrienden te maken,...

Om de deelname aan dit project te vergemakkelijken hebben wij er een doe-project van gemaakt, dat onderverdeeld is in een aantal kleinere projecten. Zo is er voor iedereen de mogelijkheid om datgene uit te zoeken waar hij of zij interesse voor heeft.
De deelprojecten zijn:

  • Fotografie
  • Muziek
  • Kunst en cultuur
  • Milieu
  • Erfgoed

Deze verschillende onderwerpen worden besproken tijdens workshops en de resultaten worden meegedeeld aan de bevolking.
 


Golden Bridge weergeven op een grotere kaart